Займемося сенсорним вихованням


Зміст:

Займемося сенсорним вихованням фото

Дитина народжується з уже готовими до роботи органами почуттів, що дають нам основу, передумови для розвитку всіх психічних процесів. Послідовне сенсорне виховання дозволяє домогтися повноцінного, гармонійного сенсорного розвитку, яке в свою чергу запускає процеси розуміння і формування уявлень про навколишній дитини світ.

Саме розвиток сфери сенсорного сприйняття дітей дозволяє створити необхідні передумови для розвитку тих психічних функцій, які є пріоритетними для подальшого навчання дитини. Сенсорне виховання розвиває різні види сприйняття - зорового, слухового, нюхового, тактильного і т.д.

Займемося сенсорним вихованням фото

Що дає сенсорний розвиток?

Сприйняття - це психічний процес, що відображає все, з чим стикається при безпосередньому контакті з навколишнім. Інформація, яку ми можемо отримати в процесі сприйняття дійсності, практично невичерпна.

Займемося сенсорним вихованням фото

Саме при отриманні такого безпосереднього сенсорного досвіду у дитини формуються уявлення, що відображають знання про навколишній світ, про предмети і зв'язках між ними, про властивості речей.

Для подальшого розширення досвіду дитини, необхідно якісно підходити до питання сенсорного виховання або сенсорного навчання.

У процес такого навчання малюк вчиться спостерігати за оточуючими його об'єктами, вчиться послідовно розглядати, обмацувати і обстежити об'єкти. Таким чином, у дитини поступово формуються так звані сенсорні еталони. Тільки тоді, коли у дитини сформувалися сенсорні еталони, почне з'являтися точність сприйняття, здатність до аналізу властивостей об'єктів, навчиться їх порівнювати і зіставляти між собою. Все це є запорукою гармонійного розвитку мислення дитини.

При цьому слід пам'ятати, що формування сенсорних еталонів процес тривалий. Тому дуже важливо проводити цілеспрямовані заходи з розвитку сенсорної сфери дитини, при цьому великого значення набувають сенсомоторні дії. Все, з чим знайомиться дитина, він повинен помацати, понюхати, можливо, спробувати на зубок, тобто здійснити з предметом якомога більше різноманітних дій.

Вітчизняні фахівці відзначили, що існує два основних компоненти, включених у розвиток сенсорного досвіду:

  1. По-перше, у дитини поступово формуються і вдосконалюються уявлення про навколишній світ;
  2. По-друге, формуються і удосконалюються дії, необхідні для того, щоб застосовувати сформовані уявлення при аналізі властивостей все нових і нових об'єктів світу.

У нормі у дитини вже до кінця дошкільного віку повинна бути сформована системи сенсорних еталонів, необхідних для подальшого навчання та розвитку дитини.

Отже, сенсорний розвиток - це базис для гармонійного розвитку дитини, що дозволяє успішно опановувати багатьма видами діяльності.

Вікові особливості розвитку сенсорного сприйняття

Відзначено, що на різних вікових етапах дитина виявляється більш чутливий до одних видів впливу і менш чутливий до інших. Вважається, що чим молодша дитина, тим більше йому необхідно отримувати різноманітний почуттєвий, сенсорний досвід. Етап раннього дитинства іноді називають золотим періодом сенсорного розвитку.На ранньому етапі розвитку дитини йде формування вміння орієнтувати в навколишньому світі. Займаючись різноманітної предметної діяльністю дитина пізнає властивості предметом, намагається їх порівнювати, знаходячи в них подібності та відмінності. В результаті цих дій він отримує узагальнене уявлення про навколишній.

Сприйняття в період раннього дитинства вкрай нестійке. Дитина може добре розрізняти кольори і форми, але під час орієнтовною, пошукової активності він буде орієнтуватися на найпомітніший предмет - найяскравіший, найбільший, самий галасливий і т.д.

У цей віковий період необхідно збагатити сприйняття якомога більше, сформувати у дитини максимально можливий набір уявлень про світ, що дозволити створити базис для всього розумового розвитку дитини.

Згідно з деякими системам виховання починати цілеспрямовано розвивати сенсорне сприйняття можна з восьми місяців життя дитини. Саме в цей час можна вчити дитину розрізняти поняття «м'який - твердий», «холодно - гаряче», «тихо - голосно» і т.д., тобто можна проводити систематичне розвиток різних по модальності видів сприйняття (зорового, тактильного).

Якщо ми торкнемося розвитку кінетичної і кінестетичний сфери дитини (тобто рухової сфери), то їх можна розвивати цілеспрямовано у віці півтора років. Саме на цей вік припадає сенсорний період розвитку великої моторики дитини (вміння володіти своїм тілом).

На наступному етапі розвитку, в дошкільному віці відбувається поступове засвоєння і активне використання різних сенсорних еталонів. Існуючі в дошкільних установах програми виховання зазвичай чітко визначають, що повинен знати і вміти дитина в тому чи іншому році навчання в дитячому садку.

Розвиток сфери сенсорного сприйняття дитини в цей період йде паралельно розвитку розумової сфери. Саме тому так важливо, щоб знайомство з предметом відбувалося не тільки шляхом його показу дитині, але шляхом активних маніпуляцій з цим предметом. Подібні дії дозволяють знань міцно закріпитися в пам'яті дитини і використовуватися надалі. При такій комплексній роботі дитина запам'ятовує нові для себе назви і поняття, вчиться працювати по вербальної (словесної) інструкції.

Поступово дитина знайомиться з боле і більш складними видами сенсорних еталонів. Наприклад, вже знаючи основний колірний спектр, дитина може починати вивчати все різноманіття існуючих відтінків кольору. Потім дитина зрозуміє, які кольори відносяться до теплої групі кольорів, які - до холодної.

Результатом систематичної роботи з ознайомлення дітей з предметами навколишнього світу є формування спостережливості.

Дитина стане швидше дізнаватися показуються йому предмети, зможе пояснити, в чому вони схожі, а в чому полягає їх відмінність. При цьому дитині стають доступно проведення деяких операцій в розумі. У дитини розвивається не тільки мислення і пам'ять, а й увагу і уяву.

Якщо в дошкільний період упустити можливості для розвитку сенсорного сприйняття, то це позначиться на розвитку всієї психіки в цілому і призведе до виникнення труднощів при шкільному навчанні.

Таким чином, на кожний віковий період припадають свої цілі і завдання розвитку сенсорного сприйняття.

Напрями сенсорного розвитку

Розвиток сенсорної сфери дитини йде по декількох напрямках.

По-перше, починаючи з моменту народження, вдосконалюється зорова сфера дитини. Зір ставати гостріше, дитина починає розрізняти основні кольори. З плином часу йому стають знайомі різні геометричні форми, дитина може впізнати предмет, не тільки побачивши його безпосередньо, але і розглядаючи зображення предмета в книжці.

Поступово, приблизно на рік від народження дитина починає проявляти елементи довільності в сприйнятті та уваги. Однак це ще не довільність дорослої людини, а лише її елементи. Увага дитини буквально скаче з одного предмета, що потрапив у поле його зору, на іншій. Все, на що дитина відволікається, йому хочеться обов'язково розглянути ближче, а ще краще помацати. І лише з часом дитина навчиться довільно управляти своїм увагу і концентруватися на чомусь одному.

Батьки повинні запастися терпінням і розуміти, що пояснювати одні й ті ж речі доведеться дуже багато разів, тому що дитина буде часто відволікатися від ваших пояснень. Але не варто думати, що ваші зусилля марні, якщо дитина в черговий раз відволікся. Ваше спілкування з дитиною, так чи інакше, розвиває його кругозір і збагачує досвід.

Крім розвитку зорової сфери дитини з народження захоплюють зміни, що відбуваються у сфері слуху та нюху.

Під час вагітності та після народження дитина занурений у звукове море. Все, що оточує його, видає звуки. Дитина повинна поступово вчитися диференціювати ці звуки і розуміти, що вони можуть позначати. У будь-який момент часу можна привернути увагу дитини до якогось звуку і розповісти про його джерелі, а може бути і показати його.

Займемося сенсорним вихованням фото

Вважається корисним знайомити дитину з музичними творами різних жанрів і розповідати, що музика буває повільна і швидка, сумна і весела і т.д.

Безпосередньо після народження у дитини дуже сильно розвинена функція нюху, але потім вона притупляється. Лише у деяких людей надзвичайно гострий нюх зберігається на все життя.

Як і у випадку із зором і слухом дитину потрібно вчити розрізняти запахи світу. Дитина повинна навчитися розпізнавати запах різних предметів, продуктів харчування, квітів і т.д. Необхідно, по можливості, нюхати все, що має запах. При цьому дуже важливо пояснювати дитині, що є небезпечні речі, нюхати які в жодному разі не можна.

Розвинене почуття нюху несе в собі дуже важливі завдання і, насамперед, допомагає відрізнити зіпсовані продукти харчування та придатних до вживання, тобто нюх виконує захисну функцію, оберігаючи людину від отруєння.

Для отримання повної картини світу необхідно до описаних вище функцій додати і розвиток тактильної сфери малюка. Про дуже багатьох властивостях оточуючих нас предметів може сказати тільки дотик. Дотик дуже важливо для гармонійного розвитку дитини, дуже важливо, щоб у дитини була можливість постійно обстежувати нові предмети.

Так як розвиток мислення, а головне мовлення знаходиться в прямій залежності від розвитку дрібної моторики, то необхідно створювати всі необхідні умови для відточування цієї сфери діяльності дитини.

Таким чином, ми бачимо, що своєчасне розвиток сфери сенсорного сприйняття є необхідною умовою для гармонійного розвиток маленької дитини.Увага, тільки СЬОГОДНІ!